Regulamin sklepu

CERAMIC STUDIO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie poniższego regulaminu
Przedmiotem działalności sklepu internetowego CeramicStudio jest sprzedaż detaliczna artykułów wyposażenia wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem internetu
1.3 Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub każda osoba prawna , której siedziba znajduje się na terytorium Polski lub w krajach ościennych – zwana dalej Klientem
1.4 Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania za Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystnie z internetu , poczty e-mail, konta bankowego
1.5 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
1.6 Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto( zawierają podatek VAT)
1.7 Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ceramicstudio jest Spółka Cywilna CeramicStudio z siedzibą w Złotnikach 62-002 ul.Turkusowa 17/5 , NIP 9721350309 , REGON 527926956

2. ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać poprzez :
– intuicyjne zakupy poprzez stronę naszego Sklepu (dodanie wybranego produktu do koszyka i postępowanie zgodnie ze wskazówkami kolejnych czynności)
– indywidualne lub nietypowe zamówienia oraz wyceny poprzez adres mailem zamówienia@ceramicstudio.pl
2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24/7, złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.3 Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczna poprzez wysłanie emaila.
2.4 Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacja zamówienia wzbudzających wątpliwość tj. ;błędy spowodowane działaniem serwera bądź oprogramowania , wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, brak adresu @ , numeru telefonu lub niepoprawne ich wprowadzenie do systemu.
2.5 Realizacja zamówieni przez Sklep następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty Kdokonanej przez Klienta na rachunek bankowy
2.6 Dla stron wiążące są informacje podawane na stronie w dniu zakupu tj. ; cena, wszelkiego rodzaju charakterystyka danego produktu , elementy , które składają się na całość kompletnego towaru , termin zapłaty czas realizacji dostawy.
2.7 Realizacja zamówienia rozpoczyna się dnia następnego po zaksięgowanie wpłaty , który jest dniem roboczym ( poniedziałek – piątek)
2.8 Anulacja lub zmiana zamówienie jest możliwa przez kupującego do czasu wysłania zamówionego towaru do klienta. ( telefonicznie lub mailowo ) . Anulacja zamówienia na prośbę klienta może skutkować obciążeniem kosztami logistycznymi.
2.9 Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru ,klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailowa lub telefonicznie.
2.10 Sklep dokłada wszelkich starań aby jakość przedstawianych towarów była jak najbardziej zbliżona do rzeczywistych. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta ( odcień , przecierka idt. ) oraz różnice między zdjęciem towaru a rzeczywistym wyglądem ,nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu po ustawowym terminie.
2.11 Klient ma do wyboru formy płatności :
– przelew bankowy na rachunek Sklepu
– przelew za pośrednictwem systemu PayU S.A
– raty
2.12 Warunkiem wysyłki towaru jest zapłata za towar oraz koszty przesyłki jeśli takie powstaną.

3. WYSYŁKA TOWARU

Zamówiony towar wysyła Sklep za pośrednictwem firmy wysyłkowej lub transportowej np. POCZTEX
Dostawa towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych lub
nieprzewidzianych od Sklepu.
Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach prac firm spedycyjnych ( 7- 15 ) w niektórych indywidualnych przypadkach dostawy mogę być realizowane naszym transportem w niestandardowych godzinach
Dostawy towaru realizowane są samochodami ciężarowymi z windą lub HDS , które mają znaczną wagę i wymagającą utwardzonego dojazdu do posesji lub na teren budowy. Jeśli nie ma takiej możliwości Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sklep. Na tym etapie Sklep ma możliwość zmianę firmy spedycyjnej która w profesjonalny sposób zrelizuje Klienta zamówienie

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgonie z Ustawa z dnia 30 V 2014 o prawach konsumenta ( DZ.U.2014 r poz.827 ze zmn.)konsument , który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.
Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli konsument na prawach konsumenta złoży drogą mailową w terminie 14 dni od odbioru towaru „Oświadczenie odstąpienia od umowy”
Adres mailowy : reklamacjezwroty@ceramicstudio.pl
Klient zwraca zakupiony towar na podany przez Sklep adres w terminie14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy
Koszty związane z dostarczeniem towaru pod wskazany przez Sklep adres pozostają po stronie Klienta Towar zwracany nie może być używany, podłączany ani nie może nosić śladów montażu.
Produkty musi być zapakowany w oryginalne nieuszkodzone opakowanie i odpowiednio zabezpieczony do prawidłowego transportu.
Sklep w ciągu 3 dni od dostarczenia przez klienta towaru/przesyłki sprawdzi stan zwracanego produktu.
W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru przez Sklep zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności .
Zwrot płatności następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta

5. REKLAMACJE

Reklamacje należy zgłoszać:
– przez formularz dostępny na stronie Sklepu bądź na adres mailowy reklamacje@cermicstudio.pl
– telefonicznie pod numer telefonu 999- 999- 999
5.2 Reklamacja powinna zawierać dokładny opis z jakiego powodu jest składana
5.3 W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klient jest zobowiązany załączyć zdjęcia reklamowanego towaru , które faktycznie przedstawiają ukryte wady produktu oraz dowód zakupu.
5.4 W przypadku gdy nie da się rozpatrzyć reklamacji na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient ich nie załączy pracownik naszego Sklepu skontaktuję się z Klientem celem dalszego postępowania.
5.5 Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji

6. REKLAMACJE Z TYTUŁU USZKODZENIA / NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

6.1 Niezwłocznie po odebraniu towaru ,Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera lub osoby wydającej towar pod względem zgodności z zamówieniem co do ilości zamówionego produktu, zgodności odcienia, ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.
6.2 Wszelkiego rodzaju reklamacje uszkodzeń w dostawie należy zgłosić w terminie 24 godzin od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.
6,3 Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń/rozbieżności towaru w dostawie.
6.4 W celu złożenia reklamacji w zakresie uszkodzenia towaru w dostawie bezwzględnie wymagane jest spisanie w obecności kuriera/dostawcy towaru protokołu szkody. Jeśli uszkodzenia zostały zauważone po odjeździe dostawcy należy skontaktować się w ciągu 24 godzin od dostawy z firmą kurierską celem przyjazdu kuriera/dostawcy i spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia towaru umożliwi wymianę towaru na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

7.  OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia
7.2 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania ( na każdym kroku zamówienia)żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
Niniejszy regulamin może zostać zmieniony
Jakiekolwiek zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu
Zmiany regulaminu wchodzą w życie 14 dni od daty publikacji
Sprzedawca uznaje, że Klient zaakceptował zmiany regulaminu , jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.4
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania i odwoływania promocji ,
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu CeramicStudio
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego